Thưởng ngoạn Vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ ngủ đêm trên du thuyền Emeraude Classic 5 sao mang giá chỉ 10,5 triệu đồng

Thưởng ngoạn Vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ ngủ đêm trên du thuyền Emeraude Classic 5 sao mang giá chỉ 10,5 triệu đồng kinh nghiệm du lịch cát bà…